Yenilenebilir Enerji Nedir? Ülkemize Faydaları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Google News | Abone Ol Bizi Bundle'dan da takip edebilirsiniz!

Günümüzde şehirleşmenin ve sanayilerin artması sonucunda ülkemizde git gide azalan ihtiyaç her zaman artmaktadır. Artan enerji ihtiyacı ile enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtların kaynakları da git gide azalmaktadır. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil olan yakıtlar da çevreye zarar vermesiyle beraber ülke ekonomisine yük getirmektedir.

Kendini doğada yenileyememesi sebebiyle Dünya’da bulunan fosil yakıtların da tükenmeye başladığı günümüzde çoğu ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Elektrik üretimi, ulaşım, endüstriyel faaliyetler ve ısınma gibi birçok alanda kullanılabilen yenilenebilir enerji kaynakları, ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltmakla beraber ülkelere kendi ayaklar üzerinde durabilme olanağı sağlar. Özellikle zengin doğal kaynaklara sahip olan Türkiye için bu durum bir kalkınma fırsatıdır.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Doğada sürekli sirkülasyon halinde kendini yenileyen ve asla tükenmeyen güneş, rüzgâr, bitkisel atık ve deniz dalgaları gibi doğal kaynaklar kullanılarak üretilen enerjinin adına “Yenilenebilir Enerji” denir.

Fosil yakıtların kullanılması, küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, doğanın tüketilmesi ve iklim değişikliği gibi ciddi fiziksel zararlara yol açar. Yenilenebilir enerji kaynakları ise çevre dostu ve düşük maliyeti sebebi ile bu zamana kadar kullanılan fosil yakıtlara dayalı enerji kullanımı sisteminin yerini almıştır.

Gelecek nesillere de doğal mirasların aktarılması, çevrenin korunması ve düşük maliyete enerji elde edilebilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi zorunluluk sayılabilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Birkaç Türü İse Şu Şekildedir:

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

1- Güneş Enerjisi:

Türkiye’de en çok kullanılabilecek olan enerji kaynaklarının başında Güneş Enerjisi gelir. 1 Yılın yaklaşık 114 gününde yoğun bir şekilde güneş ışınlarına maruz kalan Türkiye, bu kaynağı kullanarak enerji üretimi açısından bu enerji kaynağını kullanabilir.

7 Adet coğrafi bölge arasında güneş ışınlarına en çok maruz kalan Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerine pek çok güneş enerjisi santrali kurulmuştur.

2- Hidroelektrik Enerji:

Hidroelektrik Enerji santralleri, Güneş Enerjisinden sonra kurulabilecek en uygun yenilenebilir enerji santralidir. Coğrafi yapısı gereği Türkiye, hem su kaynakları hem de engebeli yer şekilleri yapılarına sahiptir. Yüksekten akan akarsular sayesinde Türkiye’nin pek çok yerinde Hidroelektrik Santralleri ve barajlar bulunur.

3- Jeotermal Enerji:

Çok yönlü şekilde kullanılabilen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yer altından çıkan sıcak su ve buhar sayesinde üretilen enerji, şehirlere aktarılarak ısınma ve elektrik ihtiyacını giderebilir. Türkiye’nin fay hattı ülkesi olduğunu da düşünürsek, Türkiye için katkısı bulunan bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Genellikle Ege ve Marmara bölgesinde sıkça kullanılır.

4-Biyokütle Enerjisi:

Bitkisel ve hayvansal atıkların dönüştürme merkezlerinde dönüştürülerek elde edilen enerji türüdür. Türkiye’de pek fazla kullanılmaz. Doğal kaynaklardaki azot ile karbon dengesi kullanılarak biyogaz ve biyodizel gibi yakıtlar üretilir. Türkiye’de ise ayçiçeklerinin atıkları kullanılarak biyodizel üretilir. Ek olarak mısır ve buğdayda gübre üretiminde kullanılır.