İş Zekâsı Nedir?

İş Zekâsı Nedir?
Google News | Abone Ol Bizi Bundle'dan da takip edebilirsiniz!

İş Zekâsı Nedir?

İş zekâsı olarak bilinen Business Intelligence, var olan bilgilerin büyük bir kısmını depolayıp işleyerek, süreç içerisinde iş ile ilgili alınması gereken kararları alınmasında ve bununla beraber hedef belirleme ya da strateji oluşturma konularında yol gösterici olmaktadır.

Daha genel tanımı ile iş zekâsı ham olarak var olan bilgileri süreçlerde kullanışlı ve anlamlı hale getiren yöntem ve bu olayın gerçekleşmesindeki sürece verilen isimdir.

Teknolojinin her geçen süre içerisinde daha fazla ilerlemesi ve hayatımızın her alanında etkili olmaya başlaması insanların internet yolu ile birçok bilgisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ortaya çıkan bilgilerinin kurum ve işletmelerce depolaması ile iş zekâsı daha önemli bir hale gelip, büyük bir ivme kazanmıştır. İş zekâsının yararı pek çok noktada kendini göstermiştir.

Bu durumlara örnek verecek olursak üretim ve yönetim süreçlerini iyileştirmede, risk unsurlarını ortaya çıkarmada ve pazarlama, satış gibi süreçleri yönetmek ya da bunları iyileştirmede oldukça önemli bir hal almıştır.

Business Intelligence kapsamında neler yer almaktadır?

İş zekâsı bir süreç sonucu oluştuğu için bu kapsamda birçok bileşen mevcuttur. Bu bileşenler çoğunlukla birbiri ile bağlantılı faktörlerdir. İş zekâsı kapsamında bulunan ilk madde hiç şüphesiz veri madenciliğidir. Bu süreç içerisinde veriler sistemli bir şekilde depolanır. Daha sonra süreç madenciliği olarak da bilinen süreç yönetim teknikleri iş zekâsı kapsamında yer almaktadır. Bilgiler depolandıktan ve süreç yönetim teknikleri de belirlendikten sonra çok boyutlu analiz süreçleri bu kapsama dahil olmaktadır. Daha sonra tahmin ya da kural temelli mantıksal çözümleme ilkeleri ile bir çözümleme süreci gerçekleşmektedir. Konu edinilen iş diğer iş süreçleri ile çeşitli performans araçları yardımı ile kıyaslanmaktadır. İş zekâsı kapsamında son yer alan şey ise raporlama dönemidir. Burada elde edilen tüm verilen buna kıyaslama kısmındaki bilgiler de dahil olmak üzere sistemli bir şekilde rapor haline getirilmektedir.

İş zekâsı araçları

Business intelligence ile üretim ve yönetim süreçlerini şekillendirme, risk unsurlarını ortaya çıkarma ve pazarlama süreçlerini yönetip iyileştirme gibi oldukça önemli konularda adımlar atıldığı için bu sürecin oluşturulmasında birden fazla araç kullanılmaktadır. İş zekâsı araçlarına verilecek en önemli örnek kullanıcı kayıtları ile müşteri kayıtlarındaki verileri işleyerek rapor oluşturmayı sağlayan yazılımlardır. Bunun yanı sıra dosya, resim, e-posta, video ve diğer etkinliklerde ortaya çıkan bilgilerin yüksek miktarını işleyerek raporlaştıran uygulama yazılımlarıdır.

Bu kullanılan uygulama yazılımlarının ana prensibi iş verilerinin basit kurallar ile çözümlenip sorgulanarak sistemli bir şekilde raporlaştırılmasıdır. Bu uygulama yazılımları mobil iş zekâsı, gerçek zamanlı iş zekâsı, operasyonel iş zekâsı, bulut tabanlı iş zekâsı, açık kaynak iş zekâsı, hızlı sorgulama ve analiz gibi birbirinden oldukça farklı uygulamaları bir bütün olarak kullanabilmektedir.

İş Zekâsı Nedir?

İş zekâsı yöntemleri nelerdir?

İş zekâsı, birçok farklı yönteme sahiptir. Bu yöntemlerden öne çıkan ise analitik yöntemidir. Analitik yöntemi sayesinde veri üzerinde çalışarak anlamlı iç görü oluşturulmaktadır. Ayrıca analitik sayesinde belirli konularda eğilimler saptanabilmektedir. Diğer önemli yöntem ise öngörücü modellemedir.

İş zekâsının en çok kullandığı yöntemlerden biri olan öngörücü modelleme ile çeşitli istatistik teknikleri kullanarak oluşturulan modeller yardımı ile olasılıklar hesaplanmaktadır. İş zekâsının diğer en çok başvurduğu yöntem ise veri görselleştirmedir. Veri fotoğraflama yöntemi ile elde edilen veriler görselleştirilmektedir.

Veri görselleştirme en çok harflerle ya da istatistik olarak belirtilen rakamlar ile anlamlandırılamayan konularda kullanılmaktadır. Veriyi görselleştirme yönteminin en büyük yararı ise business intelligence kullanılarak elde edilen raporların daha kolay bir şekilde anlaşılmasıdır.

İş zekâsı bir süreci kapsadığı için daha birçok yönteme sahiptir. Bizler burada en çok kullanılan yani öne çıkan yöntemler hakkında bilgi verdik.

İş zekâsının sağladığı yararlar nelerdir?

İş zekâsı sayesinde birçok alanda iyileştirme yapılarak süreçlerin daha iyi yönetilmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle iş zekâsının sağladığı birçok önemli yarar vardır. İş zekâsının akla gelen ilk yararı verimlilikte önemli ölçüde artış sağlamasıdır. Business Intelligence’nin dosya, resim, e-posta, video, kullanıcı kayıtları, müşteri kayıtları ve diğer etkinlikler sonucu ortaya çıkan verilerin büyük bir kısmını depolayarak ve bunları işleyip sistemli bir şekilde rapor haline getirilmesi işletmelerin birçok konuda bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Bu bilgiler işletme için oldukça önemlidir. Oluşturulan raporlar sayesinde firmalar gelecek planlarını ve hedeflerini bu rapor doğrultusunda oluşturur. Böylelikle atacağı adımları destekli bir şekilde atması verimliğin artmasını sağlar. Bunun yanı sıra kaynak kullanımı da verilen bilgiler dahilinde yapıldığı için verimlilik açısından oldukça önemlidir.

İş zekâsının diğer büyük yararı ise sorunların şeffaflığını oluşturmasıdır. Business intelligence kullanılarak elde edilen bilgiler ve raporlar gözden kaçacak kadar küçük sorunların dahi ortaya çıkmasını sağlar. Her türlü sorunun iyi bir şekilde analiz edilmesi firmaların yaşadığı ve yaşayacağı soruların hızlı ve kolay bir şekilde çözümlemesinde yardımcı olmaktadır.

Business Intelligence

İş süreçleri oldukça karmaşık bir yapıdadır. Hatta bu karmaşık yapı yüzünden görünürde olan sorunlar dahi ortaya koyulamaz. Fark edilmesi oldukça basit sorunların dahi bu karmaşık yapıda görülememesi diğer sorunların da çözümlenmeyeceği anlamına gelir. Business intelligence bu süreçleri oldukça basit bir yapı haline getirir. Bu karmaşık sürecin basit ve çözümlenebilir bir hale gelmesi iş zekâsının kullandığı yöntemler sayesinde geçekleşmektedir.

Örnek verilecek olursa, kıyaslama, modelleme ve tahmin gibi business intelligence yöntemleri süreci kolaylaştırır. Örneğin verilerin görsel bir şekilde sistemleştirilmesi karmaşıklığı ortadan kaldırmakta oldukça etkilidir. Bilgilerin kelimeler ile değil de grafiklerle ifade edilmesi kişilerin, ortaya çıkan bu sonuçları daha hızlı ve kolay bir şekilde anlamasına yardımcı olmaktadır.

Örneklerle Business Intelligence

Karmaşık yapının giderilmesi en küçük sorunların dahi kısa süre içerisinde fark edilmesini sağlamaktadır. Kısa süre içerisinde sorunlar fark edilirse zarar oluşmadan bu sorun giderilecektir. Böylelikle küçük küçük sorunların birleşerek firmaları zor bir sürece sürüklemesi ihtimali ortadan kalkacaktır.

Business intelligence’nin, diğer bir önemli yararı ise bağımlılığın azaltılmasıdır. Analiz etme ya da rapor tutma gibi faaliyetler teknik bilgisi tam olan kişilerce yani uzmanlarca yapılması gereken faaliyetlerdir.

Business intelligence sayesinde bu iş için teknik uzman olmayan kişilerin dahi bilgileri analiz edip, yeni veriler oluşturması, raporlanması ve bu raporları yorumlaması sağlanır. Bu durum ise bilgilerin daha anlaşılabilir bir halde sistemleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu da firmaların bağımlılığını azaltmaktadır.